Årsmøte Gressvik BMX Klubb

Innkalling til årsmøte i Gressvik BMX Klubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Gressvik BMX Klubb. 
Årsmøtet avholdes den 05.03.17 kl. 18.00 på Gressvik BMX sitt klubbhus, Østkilen 1a.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. Mars til larsg@tiben.no samt post@gressvik-bmx.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet på gressvik sin webside www.gressvik-bmx.com samt facebook siden til klubben. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

Det vil være enkel bevertning.

Rett etter årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte hvor man kan stille spørsmål og snakke om andre ting vedrørende vår klubb.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i Gressvik BMX Klubb

Legg igjen en kommentar