Styret

Valgt styret i Gressvik BMX-Klubb 2017 – 2018

Postboks 172, Østkilen 1 a, 1621 Gressvik, e.mail: post@gressvik-bmx.com

Kort om styret

Styret for 2017/18 består av følgende personer

Leder: Lars Gunnar Tiben, Tlf: 98 23  77 30, e.mail: larsg@tiben.no
Nestleder: Ann-Helen Stenberg, Tlf: tel:93 05 31 06, e.mail: annhelenl@gmail.com
Kasserer: Jeanette GranholtTlf: 91 79 09 95, e.mail: jeagra1@ostfoldfk.no
Sekretær: Linn Christin Opseth, Tlf: 45 24 82 19, e.mail: lopseth@gmail.com
Sportslig ansvarlig: Gard Bunes, Tlf: 91 91 36 19, e.mail:gard.bunes@jotul.no


Styremedlem: Kristin Grøva, Tlf: 99 55 44 17, e.mail: krgroeva@online.no
Styremedlem: Kenneth Arvesen, Tlf: 97 04 55 23, e.mail: kenneth.arvesen@yahoo.com
Styremedlem: Anette Holte Pettersen Tlf: 48 23 25 09, e.mail: ahpe@fredrikstad.kommune.no
Varamedlem: Trude Olafsen, Tlf: 46 83 00 15, e.mail: trude.olafsen@gmail.com
Betalinger til klubben kan gjøres til vår kontonr: 1638.24.55413 Husk å merke betaling med navn og hva man betaler for.

Du kan også betale med VIPPS. Til Gressvik BMX Klubb. HUSK å merke betalingen med hva det gjelder