Styret

Valgt styret i Gressvik BMX-Klubb 2019 – 2020

Postboks 172, Østkilen 1 a, 1621 Gressvik, e.mail: post@gressvik-bmx.com

Styret for 2019/2020 består av følgende personer

Leder: Lars Gunnar Tiben, mobil: 98 23  77 30, email: larsg@tiben.no

Nestleder: Ann-Helen Stenberg, mobil: 93 05 31 06, email: annhelenl@gmail.com

Sportslig ansvarlig: Gard Bunes, mobil: 91 91 36 19, email:gbunes@online.no

Styremedlem: Geir Olafsen, mobil: 95 36 31 04 , email: geirolafsen1968@gmail.com

Styremedlem: Alice Edholm Øibo, mobil: 47 61 92 96 , email: alice.edholm@gmail.com

Styremedlem: Didrik Ellefsen, mobil: 97 66 11 97 , email: dellefsen@gmail.com

Varamedlem: Anette Holte Pettersen mobil: 48 23 25 09, email: ahpe@fredrikstad.kommune.no

Varamedlem: Trude Olafsen, mobil: 46 83 00 15, email: trude.olafsen@gmail.com

Betalinger til klubben kan gjøres til vår kontonr: 1638.24.55413

Husk å merke betaling med navn og hva man betaler for.

Du kan også betale med VIPPS. Til Gressvik BMX Klubb. HUSK å merke betalingen med hva det gjelder VIPPS # 12337

Legg igjen en kommentar