Lisens 2017

ncf_0

Viktig melding om lisenser.

Alle er selv ansvarlige for å registere sykkel lisensen på sine ryttere.

Dette gjøres igjennom NCF og det nye lisenssystemet til EQ Timing.

Dere må selv da registere lisensen ved å logge på her: https://signup.eqtiming.no

NB! ALLE Ryttere må gjøre dette selv, Når dere har registert lisensen så vil Gressvik BMX kunne verifisere og godkjenne hver enkelt sin lisens.

For alle ryttere under 10 år er lisens gratis. Men dere må registere lisensen selv om barnet er under 10 år. Alle skal ha lisens !

Her finner Dere alt om lisens fra NCF. http://www.sykling.no/article/info-om-lisens

Dette bør gjøres umiddelbart og i god tid før løpsesongen starter.

Lisensen blir fortløpende godkjent når medlemskontigenten til klubben for 2017 er betalt inn….

Kontingenten for medlemskap i 2017 sendes ut rundt feb/mars.