Innkalling til årsmøte i Gressvik BMX Klubb

26.01.17 Gressvik, Styret innkaller herved til årsmøte i Gressvik BMX Klubb.

Årsmøtet avholdes den 02.03.17 kl. 18.00 på Gressvik BMX sitt klubbhus, Østkilen 1a.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26 Februar til larsg@tiben.no samt post@gressvik-bmx.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet på gressvik sin webside www.gressvik-bmx.com samt facebook siden til klubben.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Rett etter årsmøte er avsluttet så har vi et åpent medlemsmøte hvor man kan stille spørsmål og snakke om andre ting vedrørende vår klubb.
Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret i Gressvik BMX Klubb

Se vedlagt PDF for saksliste og mer informasjon.

innkalling-til-arsmote-i-GressvikBMX2017

Legg igjen en kommentar